Консултации в областта на счетоводството,
данъци, финанси и застраховане

     EN

ЗА НАС УСЛУГИ ПАРТНЬОРИ КОНТАКТИ
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВОФИНАНСОВО  СЧЕТОВОДСТВО

1. Текущо осчетоводяване на първичната документация.

2. Изготвяне на счетоводни и данъчни регистри в съответствие с разпоредбите на законовите нормативни актове.

3. Периодичен анализ на счетоводни сметки и партиди.

4. Данъчни консултации – решаване на казуси в областта на счетоводното, данъчното, социалното и осигурително законодателство.

5. Представителство пред НАП във връзка с регистрации, насрещни проверки и данъчни ревизии.

6. Изготвяне на периодични финансови отчети за държавни и финансови институции.

7. Годишно счетоводно приключване - изготвяне на годишен финансов отчет с приложения и годишно данъчна декларация.

8. Съставяне на консолидиран финансов отчет и осигуряване на независим финансов одит от регистриран одитор.

 

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО
МЕНИДЖМЪНТ НА РАБ. ЗАПЛАТА

  За нас    Услуги   Партньори   Контакти

© 2008 S.D.ConsultEOOD